• ASSESSORIA ARRENDAMENTS JORDI CASTELLA
  • Plaza De Lesseps, 6 Ent.4
  • 08023 Barcelona (Barcelona)
  • 934516770
  • 663382812
  • Localitzaciò
Cerca avançada

EL LLOGUER ESTÀ MOLT REGULAT

Llei 12/2023, 24 maig del dret a l'habitatge.

Limitació Pujades IPC Decret-Llei núm. 6/2022 de 29 de març. 

Sentència TC al recurs inconst. núm 6289-2020.

Projecte de llei estatal d'habitatge.

Índex preus lloguers. 

Llei 11/2020, del 18 de setembre, de de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

Acord del consell municipal de 15 de setembre de 2021, pel qual s'aprova definitivament la declaració de tot l'àmbit del municipi de Barcelona com a Àrea de mercat d'habitatge tens.

RD 235/2013 obligació de disposar de Certificat de Eficiència Energética.

Plaza De Lesseps, 6 Ent.4
08023
Barcelona (Barcelona)
  • ASSESSORIA ARRENDAMENTS JORDI CASTELLA
  • Plaza De Lesseps, 6 Ent.4
  • 08023 Barcelona (Barcelona)
  • 934516770
  • 663382812

© ASSESSORIA ARRENDAMENTS JORDI CASTELLA 2024

Avisos legals